Tag Archives: ไฮเบย์.com

ความเหมาะสมของการเลือกใช้ โคมไฮเบย์

ความเหมาะสมของการเลือกใช้ โคมไฮเบย์ ไฮเบย์ ความสว่างของโกดังสินค้า คลังสินค้า และ ห้างสรรพสินค้านั้น จำเป็นต้องติดตั้งโคมไฟเพื่อแสงสว่างที่เหมาะสม แต่โคมไฟที่ใช้นั้นต้องเป็นโคมไฟที่ให้แสงสว่างที่ดี และ ทั่วถึงรอบๆพื้นที่ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องเลือกใช้โคมไฟประเภท โคมไฮเบย์ LED เพราะ โคมไฮเบย์ เป็นโคมที่ให้แสงสว่างที่กระจายองศาได้ดี และ ทั่วถึงรอบพื้นที่ได้อย่างสม่ำเสมอ แต่มีข้อบังคับในการเลือกใช้อยู่ไม่น้อย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษา และ ทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติของโคมไฟที่เลือกใช้ในแต่ละพื้นที่ จะมาอธิบายให้เข้าใจถึงุคุณสมบัติของ “ โคมไฟไฮเบย์แอลอีดี (LED HIGH BAY) “ ดังนี้             โคมไฟไฮเบย์ ในปัจจุบัน มีประเภทหลักๆอยู่ 2แบบ คือ – โคมไฮเบย์ LED ทรงฝาชี ที่มีฝาบังคับเลนในการให้แสงสว่างตามองศาที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะมีฝาองศาให้เลือก 70° 90° 110° และ 120° ขึ้ยอยู่กับแบรนด์ผู้ผลิต – โคมไฮเบย์ LED ทรงยูเอฟโอ (UFO) ซึ่งโคมประเภทนี้จะไม่มีฝาชีบังคับแสง […]