Author Archives: richest

หลักในการออกแบบไฟถนนโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ หรือ เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งพลังงานที่อยู่ในความสนใจและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปัจจุบัน ไฟถนน มีความจำเป็นต่อความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้ชีวิตของผู้คนยามค่ำคืนมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง อยู่ในที่กลางแจ้ง จึงมีความเหมาะสมที่สุดในการนำเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบสายส่งไฟฟ้าอีกต่อไป ” ในการออกแบบระบบโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำเป็นที่ต้องเข้าใจถึง หลักในการออกแบบโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด “ ส่วนประกอบไฟถนนโซล่าเซลล์   – โคมไฟและหลอดไฟ  – แผงโซล่าเซลล์            – เครื่องควบคุมการชาร์จ  – แบตเตอรี่,   – เสาไฟและตู้ไฟสำหรับใส่อุปกรณ์ โคมไฟถนน หลอดไฟที่ใช้ภายในของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นหลอดไฟชนิดที่กินไฟน้อยหรือเป็นหลอดประหยัดพลังงาน  – หลอดLED ช่วยให้คุณประหยัดไฟ ให้แสงสีขาวที่แท้จริง เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพแสงที่สูง มีอายุการใช้งานนานกว่า ทนต่อแรงกระแทก สั่นสะเทือน และทนการกัดกร่อนได้ดี ได้รับความนิยมสูงสุด ในการนำมาใช้กับโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ – หลอดไฟประหยัดพลังงาน กำลังไฟน้อย ประสิทธิภาพสูง แต่มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น โดยปกติแล้วมีใช้เฉพาะตามไฟสนามหญ้า หรือไฟสวนหย่อม ปัจจุบันเลิกนิยมไปแล้ว – หลอดโซเดียมแรงต่ำ ราคาค่อนข้างแพง การเปิดต้องมีการอุ่นไส้ และให้แสงไฟคุณภาพต่ำ สีเพี้ยน […]

063-481-7744
[email protected]