หลักในการออกแบบไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนน

โซล่าเซลล์ หรือ เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งพลังงานที่อยู่ในความสนใจและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปัจจุบัน

ไฟถนน มีความจำเป็นต่อความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้ชีวิตของผู้คนยามค่ำคืนมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง อยู่ในที่กลางแจ้ง จึงมีความเหมาะสมที่สุดในการนำเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบสายส่งไฟฟ้าอีกต่อไป

” ในการออกแบบระบบโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำเป็นที่ต้องเข้าใจถึง หลักในการออกแบบโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด “

ส่วนประกอบไฟถนนโซล่าเซลล์
– โคมไฟและหลอดไฟ
– แผงโซล่าเซลล์
– เครื่องควบคุมการชาร์จ
– แบตเตอรี่,
– เสาไฟและตู้ไฟสำหรับใส่อุปกรณ์

โคมไฟถนน
หลอดไฟที่ใช้ภายในของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นหลอดไฟชนิดที่กินไฟน้อยหรือเป็นหลอดประหยัดพลังงาน

– หลอดLED ช่วยให้คุณประหยัดไฟ ให้แสงสีขาวที่แท้จริง เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพแสงที่สูง มีอายุการใช้งานนานกว่า ทนต่อแรงกระแทก สั่นสะเทือน และทนการกัดกร่อนได้ดี ได้รับความนิยมสูงสุด ในการนำมาใช้กับโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

หลอดไฟประหยัดพลังงาน กำลังไฟน้อย ประสิทธิภาพสูง แต่มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น โดยปกติแล้วมีใช้เฉพาะตามไฟสนามหญ้า หรือไฟสวนหย่อม ปัจจุบันเลิกนิยมไปแล้ว

หลอดโซเดียมแรงต่ำ ราคาค่อนข้างแพง การเปิดต้องมีการอุ่นไส้ และให้แสงไฟคุณภาพต่ำ สีเพี้ยน ไม่เป็นที่นิยมในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หลอดชนิดคายประจุ กำลังต่ำ ประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นที่นิยมในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องควบคุมชาร์จและการจ่ายไฟ
การควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ เพราะมีผลอย่างมากต่อการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และจะต้องมีระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จ หรือ MPPT มีประสิทธิภาพในการชาร์จประจุแบตเตอรี่ได้ดี

แบตเตอรี่
แสงแดดไม่ได้มีตลอดทั้งวัน การนำเอาแบตเตอรี่มาใช้เพื่อเก็บสะสมและจัดการกับพลังงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับระบบโซล่าเซลล์ โดยทั่วไปแล้วชนิดของแบตเตอรี่ที่นำมาใช้ในระบบไฟถนนโซล่าเซลล์ควรต้องเป็นแบบ deep cycle เพราะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าและจ่ายไฟได้สม่ำเสมอกว่า โดยทั่วไปแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ได้แก่

แบตเตอรี่น้ำ
ข้อดี มีราคามีที่ถูก เมื่อเทียบเป็น Ah ต่อ Ah เป็นที่นิยมมากสุดในระบบโซล่าเซลล์
ข้อเสีย ต้องมีการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ดูระดับน้ำกลั่น ดูความสะอาดของขั้วแบตฯ เป็นต้น นอกจากนั้่นก็ต้องติดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้ เพราะมีไอระเหยของน้ำกรด และต้องติดตั้งในแนวตั้งเท่านั้นไม่ให้เอียง ตะแคงหรือล้มโดยเด็ดขาด

แบตเตอรี่เจล 
ข้อดี ไม่ต้องการการบำรุงรักษา ติดตั้งในพื้นที่ปิดได้ สามารถวางตะแคงได้ และมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่า
ข้อเสีย ราคาสูง ระบายความร้อนได้ต่ำถ้าจ่ายประจุมากเกินไปอาจจะร้อนและระเบิดได้(ไม่เหมาะสำหรับรถไฟฟ้า) และอาจจะมีภาวะเกิดก๊าซภายในในบางครั้งซึ่งจะทำให้ชาร์จไม่เข้าจนกว่าก๊าซจะลอยขึ้นเป็นต้น

แบตเตอรี่ลิเธี่ยม
ไม่ใช่ (X) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
ข้อดี สามารถนำกลับมาชาร์จไฟใหม่ได้ บางชนิดก็ไม่สามารถชาร์จได้ จ่ายประจุได้มาก ทำให้มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลาย
ข้อเสีย ราคาแพง ระเบิดได้ นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้

ควรเลือกแบตเตอรี่แบบไหนดี?
–  สามารถเก็บไฟเพียงพอให้แสงสว่างได้ทั้งคืน สำหรับการชาร์จไฟในช่วงเวลากลางวัน และยังต้องมีไฟเพียงพอเผื่อไว้สำหรับ วันที่มีฝนตกมาก หรือแดดน้อย 2-3 วัน
–  แบตเตอรี่ที่ขนาดความจุน้อยเกินไปไม่สามารถให้แสงสว่างได้ตลอดทั้งคืน ไม่ควรเลือก (X) แบตเตอรี่ที่ขนาดความจุมากเกินความจำเป็นสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

เสาไฟและตู้ใส่อุปกรณ์
  ความสูงของเสาไฟควรขึ้นอยู่กับความกว้างของถนน ระยะห่างระหว่างเสา และมาตรฐานของถนนแต่ละประเภท

สรุป ไฟถนนโซล่าเซลล์ดียังไง?
– เป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะ
– เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืน
– เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน
– เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมกับผู้คนที่สัญจร
– เพื่อเป็นสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ในเวลากลางคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *