โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 100W Richled JD399

– ใช้แผงโซล่าเซลล์ 6V 22W Poly Silicon
– มีรีโมทคอนโทรลตั้งเวลาปิดไฟและปรับระดับความสว่างได้
– ระยะการควบคุมที่ประมาณ 10 เมตร
– มีไฟบอกปริมาณแบตเตอรี่
– IP 66

063-481-7744
[email protected]