เสาไฟถนนกิ่งคู่

– มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-9 เมตร
– แข็งแรงทนทาน
– เหมาะสำหรับติดตั้งโคมไฟภายนอกอาคาร
– สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
– ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา สะดวกต่อการบำรุงรักษา

063-481-7744
[email protected]