เสาไฟถนนกิ่งคู่

  • มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-9 เมตร
  • แข็งแรงทนทาน
  • เหมาะสำหรับติดตั้งโคมไฟภายนอกอาคาร
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
  • ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา สะดวกต่อการบำรุงรักษา
Compare