โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ Iwachi

       โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ Iwachi เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในมุมสูงเพื่อใช้ในการส่องสว่างบริเวณถนน หรือ ทางเดิน เช่น สนามหญ้า สนามกีฬา ทางเดินภายในหมู่บ้าน ลานจอดรถยนต์กลางแจ้ง ทางเดินสาธารณะ ปั๊มน้ำมัน สถานีขนส่งสินค้า ไฟทางเดิน หรือ งานภาคสนามอื่นๆ โครงสร้างของตัวโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่ได้คุณภาพ ทำให้มีความแข็งแรง สามารถใช้งานได้ยาวนาน

063-481-7744
LINE@