โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30W
       โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30W เหมาะแก่ก่ารติดตั้งในมุมสูงเพื่อช่วยส่องว่างให้แก่ถนน ทางเดิน สนามกีฬา ลานจอดรถกลางแจ้ง ตัวเลนส์โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โคมไฟโซล่าเซลล์ มีครีบระบายความร้อน ทำให้ตัวโคมไม่ร้อน
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ใช้แบตเตอรี่ลิเธี่ยม คุณภาพเกรด A ที่สามารถเก็บพลังงานได้มากถึง 90 % มีค่าแสงให้คุณเลือกใช้งานถึง 2 แสงด้วยกัน เดย์ไลท์ (แสงขาว) และ วอร์มไวท์ (แสงส้ม) แต่ที่แน่นอนเลยคือเรื่องของการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย