โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W
             โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200W ใช้พลังงานสะอาดไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งทางเลือกในการประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งสำหรับส่องสว่างบริเวณทางเดิน โดยติดตั้งโคมโซล่าเซลล์บนผนังหรือเสาไฟ
ตัวโคมไฟโซล่าเซลล์มีค่ามาตรฐาน IP65 ที่ช่วยป้องกันน้ำและฝุ่น จึงสามารถใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ซึ่งล้วนแต่เป็นแบรนด์ตุณภาพ